Tobben en piekeren

Iedereen piekert of tobt wel eens over gebeurtenissen in het verleden of in de toekomst. Piekeren is menselijk en kan geen kwaad als het vanzelf weer ophoudt. Als je echter last hebt van je getob en gepieker en graag wat zekerder en met meer rust de toekomst tegemoet wilt gaan, dan kun je hier zelf iets aan doen met Psyfit.nl.

Psyfit.nl leert je minder te piekeren en tobben en meer te leven in het hier en nu. Dit leer je door het doen van praktische oefeningen, het lezen van theorie en het bekijken van video’s van experts.

Ben je op zoek naar meer rust in je leven? Meld je dan nu aan voor Psyfit.nl!

Psyfit.nl is voor iedereen op zoek is naar een beter en positiever gevoel, meer geluk en minder stress. Als je denkt dat je (ernstige) psychische klachten hebt zoals somberheid of angst, dan kun je Psyfit.nl volgen, maar raden we aan professionele hulp te zoeken. Dit kan bij een hulpverlener, maar ook via een online cursus gericht op psychische klachten. Een voorbeeld van zo’n cursus is Kleurjeleven.nl. Dit is een online cursus om zelfstandig somberheid aan te pakken. Je kunt hier naar de website van deze cursus.

Begin vandaag aan je zelf te werken

Hoe eerder je begint met Psyfit.nl hoe gemakkelijker je jouw mentale fitheid verbetert.

Of bekijk de online demonstratie ►