Disclaimer

Psyfit.nl is een online zelfhulpcursus die zich richt op het vergroten van mentaal fitheid. De principes en vaardigheden die in de cursus aan bod komen zijn gebaseerd op onderzoek vanuit verschillende invalshoeken. Niet alleen vanuit de positieve psychologie, maar ook vanuit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en leefstijladviezen.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mentalshare Direct is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Mentalshare Direct kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

De cursus is een online zelfhulpprogramma. Dit betekent dat de deelnemer verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid en actief elders hulp dient te zoeken als het niet goed gaat, of als er sprake is van een crisissituatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om te melden en actie te ondernemen als het niet goed met hem/haar gaat. De deelnemer kan ook direct contact opnemen met een huisarts.

Deze cursus bevat links naar websites die door andere partijen dan Mentalshare Direct worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Mentalshare Direct heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Psyfit.nl is eigendom van Mentalshare Direct. Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.

De namen bij het onderdeel ‘ervaringen van anderen’ zijn gefingeerd om privacyredenen.

Begin vandaag aan je zelf te werken

Hoe eerder je begint met Psyfit.nl hoe gemakkelijker je jouw mentale fitheid verbetert.

Of bekijk de online demonstratie ►