Overzicht voor verwijzers

Psyfit.nl is een door het Trimbos-instituut ontwikkelde online zelfhulpcursus die zich richt op het vergroten van mentale fitheid. De principes en vaardigheden die in de cursus aan bod komen zijn gebaseerd op onderzoek vanuit verschillende invalshoeken. Niet alleen vanuit de positieve psychologie, maar ook vanuit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en leefstijladviezen.

Uit bevolkingsonderzoek weten we dat mensen die zich goed voelen, meestal ook gezonder en minder kwetsbaar zijn voor ziekte. Het is vooral de betekenis die iemand aan zijn leefomstandigheden geeft, wat zijn welbevinden bepaalt. Psyfit.nl leert iemand om te gaan met de omstandigheden waarin hij leeft.

Psychische klachten omlaag door mental fitness

Het Trimbos-instituut heeft een Randomized Clinical Trial uitgevoerd om de effecten van Psyfit.nl te meten.

Uit dit effectonderzoek bleek dat Psyfit.nl effectief is in:

– op korte termijn (2 maanden) het verhogen van een gevoel van welbevinden, vitaliteit en gezondheid en het verminderen van symptomen van angst en depressie.

– op langere termijn (6 maanden) het verminderen van symptomen van depressie en angst.

Daarnaast is geconcludeerd dat het programma Psyfit.nl werkt, maar er is wel meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen in wat het economisch gezien opbrengt. Ook wordt naar aanvullende manieren gezocht om lager opgeleide doelgroepen beter te bedienen, bijvoorbeeld door het aanbieden van laagdrempelige online klachtgerichte mini-interventies. Het artikel bevat daarnaast aanbevelingen om de therapietrouw te bevorderen.

Link naar het artikel: http://www.jmir.org/2013/9/e200/

Psyfit.nl wordt sinds begin 2014 ook in blended vorm aangeboden.

De meeste mensen met milde klachten zullen baat hebben bij het volgen van Psyfit.nl. Het is een generieke cursus die geen specifieke doelgroep kent. De enige voorwaarde is dat de deelnemer 18 jaar of ouder is en de Nederlandse taal beheerst.

Vanwege de niet-klachtgerichte insteek wordt Psyfit.nl door zorgverzekeringen niet gezien als een behandeling en vindt er geen vergoeding plaats. Vandaar dat aan de deelnemer een bijdrage van €29.95 wordt gevraagd.

De ontwikkelaars van Psyfit.nl hebben in dezelfde lijn een populair wetenschappelijk boek geschreven. Een aanrader als u, of een cliënt van u, meer wilt weten over het concept ‘Mental Fitness’: ‘Mental Fitness; verbeter je mentale conditie’; Bolier, Haverman en Walburg, 2010. ISBN: 978 94 6105 153 0